JAK KRÁLÍK POMÁHÁ LIDEM?

Terapie za přítomnosti králíka, někdy též nazývaná "Kuniterapie", je léčivá terapie negativních emocí, při pocitu smutku, samoty, strachu, úzkosti, neklidu či nejistoty. Má vysoce uvolňující charakter, prospěšný u různě silných vnitřních či svalových napětích a vede k uvědomění si sebe sama. Stimuluje vnímání, hybnost - rozvoj motoriky a podporuje verbální i neverbální komunikaci doplněnou o bezpečnou alternativu mezilidského taktilně - haptického kontaktu.

Uplatňuje se především u lidí se získaným poškozením mozku, dlouhodobě imobilních a psychiatricky nemocných lidí, ale je vhodná pro lidi s jakýmkoliv omezením a to jak pro děti, tak pro seniory.

Zooterapie se v ČR obecně označuje jako metoda ucelené psychosociální podpory zdraví s pozitivním působením na člověka skrze speciálně vedené zvíře v doprovodu sociálního pracovníka.

Králík je vynikající terapeutický pomocník - péče o něj je poměrně méně náročnější, než - li u psa či kočky. Králičí srst je příjemná a nebývá oproti kočičí srsti tak častým alergenem. Králičí terapeut není omezen ani svou velikostí a díky své nenáročnosti může doprovázet pracovníka do jakýchkoliv zařízení či domovů - přirozeného prostředí.

"Mosty v komunikaci mezi dvěma světy jsou doteky."

Friedlová, K.

Králík má zklidňující vliv, ale není jen klidný - je také zvídavý, proto si s ním můžete užít spousty zábavy. Terapie s králíkem tedy není založena pouze na doteku, chování či hlazení, ale také na aktivním trávení společného času - díky speciálně vyrobeným interaktivním pomůckám si s králíčkem můžete užít spousty pohybových, zábavných i vzdělávacích aktivit. Králík také dobře podporuje v rozvoji motoriky - například česáním, stříháním drápků, zapínáním postroje nebo krmením pamlsky. Rozvíjí také schopnost péče o druhé a vede k zodpovědnosti, ohleduplnosti a spolupráci.

Tato terapie relaxuje tělo i duši a je poskytována formou řízeného terapeutického procesu, který vede sociální pracovník za pomoci králíka - individuálně, na základě stanoveného plánu a cíle či skupinově formou aktivizace, které se můžete účastnit i pasivně za účelem socializace. Tato metoda práce, může být použita jako jeden z prostředků konceptu Bazální stimulace a využívat se v prostředí multismyslové místnosti Snoezelen.

"Doteky nás provázejí od počátku narození, mohou konejšit, léčit i uvolňovat. Jsou jedním ze zázračných prostředků lidského dorozumívání, kde není třeba ani těch nejupřímnějších, nejsladších ba dokonce nejintimnějších slov."

Prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc.

V případě zájmu kontaktujte sociálního pracovníka / zooterapeuta:

Eliška Štumrová, DiS.; tel.: 775 230 074; e-mail: eliska.stumrova@seznam.cz

1.schůzka je informativní a probíhá pouze se sociálním pracovníkem bez přítomnosti králíčka. Na základě mapování je poté možné domluvit se na jednorázové intervenci, dlouhodobé individuální terapii či skupinové aktivizaci.

*Doporučená dávka králičí terapie - neomezeně dle Vašich potřeb a možností terapeutického týmu 

ZOOTERAPEUTICKÝ  TÝM 

- Labužníci života, kteří vychutnávají život všemi smysly. -


♡ ELIŠKA ♡ ENDORFÍN ♡ 

† POPELKA


ZOOTERAPIE PARDUBICE

Pokud využijete cokoliv z textů na těchto stránkách, prosím o řádnou citaci ve znění ŠTUMROVÁ Eliška, www.funnybunnytherapy.cz, 2020

© 2020-2023 Zooterapie Pardubice | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!